WGGiISStudia podyplomowe - ROZPOZNANIE PODŁOŻA

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Strona główna

.
.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ogłasza nabór na I edycję studiów podyplomowych w zakresie
Metody rozpoznania i geoprzestrzenna integracja wyników badań podłoża budowlanego
w roku akad. 2019/2020.

Kandydatów zapraszamy do rejestracji elektronicznej dostępnej pod adresem:
http://sprp.agh.edu.pl/index.php/zgloszenia

Studia są odpowiedzią na Wytyczne wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, wprowadzone do stosowania w GDDKiA na mocy zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 27 czerwca 2019 r.

Wykaz zarządzeń GDDKiA z 2019 r.:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/3812/Rok-2019


Studia są adresowane do osób pracujących lub związanych z branżą geologiczną lub budowlaną, które chcą podnieść kwalifikacje poprzez poszerzenie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych w zakresie metod rozpoznania podłoża budowlanego oraz sporządzania cyfrowej dokumentacji badań podłoża z wykorzystaniem baz i modeli geoprzestrzennych. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w sektorze prywatnym (projektowanie, realizacja, dokumentowanie badań podłoża budowlanego), jak i osób pracujących w administracji państwowej.

Celem prowadzonych zajęć jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy oraz praktycznych możliwości i ograniczeń metod rozpoznania podłoża. Szczególny nacisk zostanie położony na integrację geoprzestrzenną wyników badań pozyskiwanych różnymi metodami, która pozwoli na tworzenie spójnej cyfrowej dokumentacji.

Zajęcia będą prowadzone w ścisłym oparciu o krajowe akty prawne i międzynarodowe standardy techniczne określające zasady rozpoznania i dokumentowania podłoża. Duża uwaga będzie poświęcona analizie przypadków problemowych, zarówno w zakresie analizy dokumentacji archiwalnych, jak i interpretacji wyników badań.
© 2018 AGH. All Rights Reserved. Designed By SPRP AGH

Zaloguj się!